Privacybeleid
Bijwerkdatum: 28 juli 2022

Ingangsdatum: 4 aug 2022

Als u vragen, meningen of suggesties hebt over het beleid of de bescherming van persoonlijke gegevens, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen. Onder normale omstandigheden geven we binnen 7 werkdagen antwoord.

E-mail: [email protected]

Tel.: 86-020-8698 6911

Opmerking:

Uw vertrouwen is erg belangrijk voor ons. We zijn ons terdege bewust van het belang van persoonlijke informatie voor u. We zullen effectieve maatregelen nemen om de veiligheid en controleerbaarheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Ivycnc.com (hierna te noemen "wij" of "ons") besteedt aandacht aan het beschermen van persoonlijke informatie en persoonlijke privacy van gebruikers. Dit privacybeleid bevat de voorwaarden met betrekking tot persoonlijke informatie (hierna te noemen "informatie") tussen ons en gebruikers (hierna te noemen "u") met betrekking tot het gebruik van Ivycnc.com in verschillende taalversies en in verschillende terminals.

In het bijzonder is het Beleid niet van toepassing op de diensten die door derden voor u worden geleverd en die onderworpen zijn aan het privacybeleid dat afzonderlijk door hen aan u wordt uitgelegd.

Voordat u onze producten of diensten gebruikt, dient u het Beleid zorgvuldig te lezen en te begrijpen, zodat u begrijpt hoe u uw recht op privacy kunt beschermen, vooral de cursief/vetgedrukte/onderstreepte clausules. U dient onze producten of diensten pas te gaan gebruiken nadat u hebt bevestigd dat u het Beleid volledig begrijpt en ermee akkoord gaat. Gelieve u te concentreren op de belangrijke clausules hiervan die (mogelijk) nauw verband houden met uw rechten en belangen en die duidelijk zijn gemarkeerd om u eraan te herinneren. In geval van vragen over het Beleid kunt u tijdelijk stoppen met het gebruik van onze producten of diensten en contact met ons opnemen via de door ons gepubliceerde contactgegevens. Uw gebruik van de door ons geleverde diensten betekent dat u akkoord gaat met onze verzameling, verwerking, opslag, gebruik en bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Beleid.

Dit Privacybeleid zal worden vertaald in verschillende taalversies door middel van vertaalsoftware, inclusief maar niet beperkt tot Engels, Japans, Frans, Spaans, enz. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, prevaleert de Engelse versie.

Het beleid zal je helpen begrijpen:

    A. Verzamelen en gebruiken van informatie
    B. Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën
    C. Delen, overdragen en openbaar maken van informatie
    D. Bescherming van informatie
    E. Verwerking van gegevens van minderjarigen
    F. Wereldwijde overdracht van informatie
    G. Bijwerking van het beleid

A. Verzamelen en gebruiken van informatie

Om de zakelijke functies van Ivycnc.com te realiseren, moeten we uw persoonlijke informatie verzamelen. Hieronder volgt een gedetailleerde opsomming van de persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt tijdens het product- en/of serviceproces om de zakelijke basisfuncties van Ivycnc.com te realiseren en de persoonlijke informatie die wordt verzameld om deze functies te realiseren. Als u weigert om de persoonlijke informatie te verstrekken die nodig is voor het realiseren van een bepaalde functie, kunt u geen gebruik maken van een dergelijke functie. Opmerking: Als u de persoonlijke informatie van een andere persoon verstrekt, zorg er dan voor dat u toestemming hebt verkregen van deze persoon.

    (I) Informatie die u aan ons verstrekt
Als u een vertegenwoordiger of werknemer bent van een koper of verkoper of een zelfstandige koper of verkoper:

        1. U wordt gevraagd om bepaalde contactgegevens op te geven, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel en afdeling;

        2. U wordt gevraagd om bepaalde identiteitsgegevens, belastingregistratie en/of gerelateerde informatie over uw bedrijf op te geven, zoals uw bedrijfsnaam, bedrijfstype en -sector, bedrijfsregistratiegegevens en informatie over uw bedrijfsvergunning;

        3. Als u een Verkoper bent, zullen we u ook vragen om details te verstrekken over de goederen en producten die u van plan bent te verkopen via het Platform en details over uw verkopen/transacties op Ivycnc.com;

        4. Als u een Koper bent, zullen we u ook vragen om details of voorkeuren te geven over de goederen en producten die u mogelijk geïnteresseerd bent in het kopen via het Platform en eventuele details of voorkeuren die relevant zijn voor uw aankopen;

        5. Wij zullen alle gegevens verwerken die aan ons zijn verstrekt in verband met geschillen of ter ondersteuning van klachten in verband met het Platform of goederen en/of diensten die zijn gekocht via het Platform. Kopers en/of Verkopers kunnen klachten indienen met betrekking tot de producten en diensten op het Platform en/of geschillen tussen Kopers en Verkopers aan het Platform en onder dergelijke omstandigheden zullen wij gegevens verwerken die aan ons zijn verstrekt door Kopers en/of Verkopers die relevant zijn voor de ingediende geschillen of klachten. Dit kan gezondheidsgegevens bevatten van eindgebruikers (waaronder eventueel minderjarigen) van producten die zijn gekocht op het Platform voor zover relevant voor de geschillen of klachten die worden beoordeeld door het Platform en voor zover het individu of de individuen expliciet toestemming hebben gegeven om hun gegevens met ons te delen ten behoeve van het behandelen van de klachten en/of het beslechten van de geschillen.

        6. Informatie die je indient bij het Platform voor publicatie kan openbaar worden gemaakt op het Platform en dus toegankelijk zijn voor elke internetgebruiker. Je moet voorzichtig zijn wanneer je beslist welke informatie je aan ons verstrekt voor publicatie.

    (II) Informatie die we automatisch verzamelen
        1. Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via onze chatafdeling van de klantenservice, telefoon of e-mail), kunnen we een kopie van uw correspondentie vastleggen en om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

        2. We verzamelen contactgegevens en andere informatie van gebruikers uit openbaar beschikbare bronnen om de gebruikers te verifiëren en due diligence op de gebruikers uit te voeren.

        3. We verzamelen details van gebruikersactiviteiten, transacties en interacties op het Platform, inclusief informatie met betrekking tot de soorten en specificaties van de aangekochte producten en diensten, prijs- en leveringsinformatie, geschillen- en klachtenregistraties, communicatie tussen gebruikers en alle informatie die openbaar wordt gemaakt in discussieforums.

        4. Als je ons Platform bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie van je apparaat. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming. Specifiek kan deze informatie bestaan uit IP-adressen, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, geografische locatie, browsingpatronen en details over hoe u interactie heeft gehad met ons Platform en de goederen en diensten die daarop beschikbaar zijn. Daarnaast verzamelen we statistische informatie over het Platform en bezoekers van het Platform, waaronder browser software, besturingssysteem, software en hardware attributen, bekeken pagina's, aantal sessies en unieke bezoekers. Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om de bezoekers die naar ons Platform komen beter te begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud voor hen interessant is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit en relevantie van ons Platform te verbeteren. Sommige van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie, zoals hieronder verder wordt uitgelegd onder "COOKIES".

    (III) Gebruik van persoonlijke informatie
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

        1. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren, om mogelijke fraude of handelingen die de veiligheid in gevaar brengen of die wetten of overeenkomsten met of het beleid of de regels van ons of gelieerde ondernemingen schenden, te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en om de legitieme rechten en belangen van u, andere gebruikers, ons of gelieerde ondernemingen te beschermen;

        2. We nodigen u uit om deel te nemen aan enquêtes over onze producten en diensten, om uw gebruikerservaring en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

        3. We kunnen persoonlijke informatie en transactiegegevens van een bepaalde dienst combineren met informatie verkregen van andere diensten voor uitgebreide statistieken, analyse of verwerking, om u meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

        4. Als de informatie die u verstrekt persoonlijke informatie van andere gebruikers bevat, moet u ervoor zorgen dat u wettelijke toestemming hebt verkregen voordat u dergelijke persoonlijke informatie op Ivycnc.com verstrekt. Als het persoonlijke informatie van kinderen betreft, moet u de toestemming van de voogden van deze kinderen verkrijgen voordat u de informatie publiceert. Onder de hierboven genoemde omstandigheden hebben voogden het recht om contact met ons op te nemen via de contactgegevens die hierin worden vermeld en van ons te eisen dat we de inhoud corrigeren of verwijderen waarbij persoonlijke gegevens van kinderen betrokken zijn.

        5. Andere doeleinden die door u zijn goedgekeurd of toegestaan.

B. Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Deze sectie legt uit hoe we cookies en gelijkaardige technologieën (we zullen ze collectief "cookies" noemen) gebruiken om u te herkennen wanneer u ons Platform bezoekt. Er wordt uitgelegd wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, evenals uw rechten om ze te controleren.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die naar je browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat. Als je de cookie niet uitschakelt of wist, zullen onze webservers telkens wanneer je dezelfde browser of hetzelfde mobiele apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform, op de hoogte worden gebracht van je bezoek aan het Platform en kunnen wij op onze beurt kennis hebben van je bezoek en het patroon van je gebruik.

Cookies die zijn ingesteld door de eigenaar van de website of app (in dit geval Ivycnc.com) worden "first-party cookies" genoemd. Cookies die zijn ingesteld door andere partijen dan de eigenaar van de website worden "third-party cookies" genoemd. Cookies van derden maken het mogelijk om functies of functionaliteiten van derden op of via de website aan te bieden (zoals advertenties, interactieve inhoud en analyses). De partijen die deze cookies van derden plaatsen, kunnen uw apparaat herkennen wanneer het de website in kwestie bezoekt en ook wanneer het bepaalde andere websites bezoekt.

Cookies kunnen ook worden gecategoriseerd als sessiecookies (die worden gewist zodra je de browser sluit of het apparaat afsluit) en permanente cookies (die blijven zelfs na het sluiten van de browser of het afsluiten van het apparaat/de applicatie en die worden geactiveerd telkens je het Platform bezoekt). De sessiecookies gebruiken gecodeerde gegevens om u te verifiëren. De permanente cookies slaan geen accountnummers of wachtwoorden op. We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies.

Waarom gebruiken we cookies?
We gebruiken eerste en derde cookies om verschillende redenen. Sommige cookies zijn nodig om technische en/of veiligheidsredenen om ons Platform te laten werken, en we verwijzen naar deze als "essentiële" of "strikt noodzakelijke" cookies. First-party cookies worden voornamelijk gebruikt om basisfunctionaliteit op ons Platform mogelijk te maken; inclusief web analytics cookies die ons helpen te begrijpen hoe gebruikers onze webpagina's gebruiken en hoe we het gebruik ervan kunnen verbeteren.

Daarnaast gebruiken we ook social media cookies. Je kunt je registreren voor een Platform lidmaatschap en Platform content "delen" via sociale media zoals Facebook en Twitter. Soms sluiten we video's in van websites zoals YouTube. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid dat hun gebruik van informatie regelt, die je kunt vinden op de respectievelijke websites.

We gebruiken ook cookies om ons in staat te stellen de interesses van bezoekers van het Platform te volgen en te targeten om de ervaring op ons Platform te verbeteren door bezoekpatronen te onderzoeken en op interesses gebaseerde advertenties uit te voeren; om onze partners te helpen gebruikersbezoeken aan de Platforms te volgen; en om voortgang en deelname aan promoties te volgen. We gebruiken eerste en derde cookies voor deze doeleinden.

Cookies die we gebruiken
De specifieke categorieën eerste en derde cookies die via ons Platform worden aangeboden en de doeleinden die ze dienen, worden beschreven in de onderstaande tabel (houd er rekening mee dat de specifieke cookies die worden aangeboden, kunnen variëren):

Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om toegang tot en gebruik van ons Platform mogelijk te maken. Ze bieden noodzakelijke functionaliteit om de goede werking, veiligheid en functionaliteit van ons Platform te garanderen. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Aanbieders:
Ivycnc.com https://www. Ivycnc.com/

Statistische Cookies: Statistische cookies inclusief analytische cookies verzamelen informatie in geaggregeerde vorm om ons te helpen bepalen en begrijpen hoe gebruikers omgaan met en gebruik maken van ons Platform. We gebruiken deze informatie om ons te helpen ons Platform en de veiligheid ervan te verbeteren en te optimaliseren.

Aanbieders:
Ivycnc.com https://www. Ivycnc.com/
Google Analytics (zie hieronder voor meer informatie)

Cookies voor personalisatie en service: Deze cookies worden gebruikt om uw computer of mobiele apparaat te onthouden wanneer u een website bezoekt. Ze onthouden uw registratie- en inloggegevens en uw instellingen en voorkeuren zoals taal en regio. Ze worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen wanneer u uw browser gebruikt om op artikelen te reageren en om ervoor te zorgen dat interactieve diensten effectief werken. Personaliseringscookies worden ook gebruikt om inhoud aan te bevelen waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd zult zijn door relevante advertenties weer te geven en te meten op basis van wat u eerder hebt bekeken.

Personalisatie cookies kunnen ook social media cookies bevatten die worden gebruikt om je in staat te stellen in te loggen op ons Platform via je social media accounts en om pagina's en content die je interessant vindt op ons Platform te delen via derde sociale netwerken en andere websites. Deze cookies kunnen ook gebruikt worden voor advertentiedoeleinden.

Aanbieders:
Ivycnc.com https://www. Ivycnc.com/
Google http://www.google.com

Marketingcookies: Marketingcookies helpen ons om u meer gerichte en relevante marketing te bieden. We gebruiken marketingcookies ook om de effectiviteit van onze marketingcommunicatie te evalueren door de open rate en conversies te controleren.

Aanbieders:
Facebook http://www.facebook.com
Twitterhttp://www.twitter.com
Google http://www.google.com
Criteo https://www.criteo.com/
Bing https://www.bing.com/
Yahoo https://www.yahoo.com/
Mailru https://mail.ru/
Yandex https://yandex.com

Hoe zit het met andere trackingtechnologieën, zoals webbakens?
Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van ons Platform te herkennen of te volgen. We kunnen van tijd tot tijd andere, gelijkaardige technologieën gebruiken, zoals webbakens (soms "tracking pixels" of "clear gifs" genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatiecode bevatten waarmee wij kunnen herkennen wanneer iemand ons Platform heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die wij hem of haar hebben gestuurd. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina binnen ons Platform naar de andere te monitoren, om cookies af te leveren of ermee te communiceren, om te begrijpen of je naar ons Platform bent gekomen via een online advertentie die op een website van een derde partij is weergegeven, om de prestaties van de site te verbeteren en om het succes van e-mailmarketingcampagnes te meten. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om goed te functioneren, en het weigeren van cookies zal hun functioneren belemmeren.


Hoe kan ik cookies beheren?
Je kunt bepalen of en hoe een cookie wordt geaccepteerd door de privacy instelling van de browser die je gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform of de "privacy instelling" van je apparaat te configureren. Aangezien de manier waarop u cookies kunt weigeren via uw webbrowser verschilt van browser tot browser, dient u het helpmenu van uw browser te bezoeken voor meer informatie. Als je de privacy instelling in de browser aanpast, zal je apparaat doorgaan met het verzamelen van gegevens, tenzij je de privacy instelling van het apparaat aanpast en vice versa.

U hebt het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert. Als u ervoor kiest uw webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd, kunt u nog steeds gebruik maken van onze website, maar uw toegang tot bepaalde functies en delen van onze website kan worden beperkt en voorkeuren die afhankelijk zijn van cookies kunnen verloren gaan.

Google Analytics (Meer informatie) Ons Platform maakt gebruik van Google Analytics, een internet analytics service aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google's cookies stellen ons in staat het gebruik van het Platform te analyseren door ons te vertellen welke pagina's onze gebruikers bekijken, welke het meest populair zijn, op welk tijdstip van de dag ons Platform wordt bezocht, of gebruikers eerder ons Platform hebben bezocht, vanaf welke website gebruikers zijn doorverwezen naar ons Platform en dergelijke. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van het Platform worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het Platform gebruikt een anonimiseringstool voor IP-adressen zodat de IP-adressen worden ingekort binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie en de andere leden van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De niet ingekorte IP-adressen worden slechts uitzonderlijk doorgestuurd naar de servers van Google in de VS en daar ingekort.

Google gebruikt de gegevens namens Ivycnc.com om uw gebruik van het Platform te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitanten en voor andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen onder de voorwaarden van de wet of voor verdere verwerking door derden namens Google. Ga voor meer informatie over Google Analytics-cookies naar:

o de Google Help-pagina's en het Privacybeleid: Privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy; en
o het Helpcentrum van Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Het IP-adres dat uw browser doorgeeft aan Google Analytics wordt niet in verband gebracht met andere gegevens die door Google worden opgeslagen. Via uw browserinstellingen kunt u cookies blokkeren; dit kan echter leiden tot problemen met het gebruik van sommige functionaliteiten van de website. Via de add-on "Google Analytics Opt-out" kunt u zich via uw huidige webbrowser afmelden voor het gebruik van Google Analytics vanaf dat moment: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Meer informatie vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

C. Delen, overdragen en openbaar maken van informatie

    (I) Delen

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven, organisaties of personen, behalve:

        1. Delen onder wettelijke omstandigheden: We kunnen uw persoonlijke gegevens extern delen in overeenstemming met wet- en regelgeving, behoeften voor geschillenbeslechting, of vereisten bepaald door administratieve of gerechtelijke organen in overeenstemming met de wet.

        2. Delen met uitdrukkelijke toestemming: Na het verkrijgen van jouw expliciete toestemming delen we jouw persoonsgegevens met andere partijen.

        3. Delen in het geval van uw actieve keuze: We zullen, op basis van uw keuze, de informatie die door u openbaar is gemaakt of die we kunnen verkrijgen via andere legale openbare kanalen, en de noodzakelijke informatie met betrekking tot transacties in uw bestellingen via Ivycnc.com delen met de gerelateerde product- of serviceproviders om aan uw transactie- en after-sales servicebehoeften te voldoen.

        4. Delen met filialen: Voor ons gemak om u producten en diensten aan te bieden op basis van uw account, informatie aan te bevelen die interessant voor u kan zijn en uw persoonlijke en eigendomsveiligheid te beschermen tegen inbreuken, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met onze filialen en/of hun aangewezen serviceproviders. We zullen alleen noodzakelijke persoonlijke informatie delen, met inachtneming van de hierin vermelde doeleinden. Als we je gevoelige persoonlijke informatie delen of als een gelieerde onderneming het doel van het gebruik en de verwerking van persoonlijke informatie wijzigt, zullen we je opnieuw om toestemming vragen.

        5. Delen met bevoegde partners: Om u completere en kwalitatief hoogwaardigere producten en diensten te kunnen bieden, worden bepaalde diensten van Ivycnc.com geleverd door partners. Daarom kunnen we bevoegde partners toevertrouwen om u te voorzien van bepaalde diensten of functies namens ons uit te voeren. We zullen uw informatie alleen delen voor de wettelijke, legitieme, noodzakelijke, specifieke en duidelijke doeleinden die hierin worden vermeld. Geautoriseerde partners hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is voor de uitvoering van hun taken en kunnen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

Momenteel zijn onze geautoriseerde partners onder andere:

          1) Leveranciers van diensten op het gebied van advertentiemonitoring, gegevensstatistieken en gegevensanalyse

Tenzij met uw toestemming, zullen we uw persoonlijk identificeerbare informatie niet delen met partners die reclame- en analysediensten leveren. We vertrouwen deze partners de verwerking van informatie met betrekking tot het bereik en de effectiviteit van advertenties toe, maar verstrekken geen persoonlijk identificeerbare informatie van u, of we verwerken dergelijke informatie op een niet-identificeerbare manier. Dergelijke partners kunnen de hierboven genoemde informatie combineren met andere gegevens die zij legaal verkrijgen om door ons toevertrouwde reclamediensten of besluitvormingssuggesties uit te voeren.

          2) Leveranciers, dienstverleners en andere partners

We sturen informatie naar leveranciers, serviceproviders en andere partners die ons bedrijf ondersteunen, waaronder leveranciers van technische infrastructuurdiensten, software- en hardwareproducten en -diensten, systeemproducten en -diensten, het analyseren van het gebruik van diensten, het meten van de effectiviteit van advertenties en diensten, het leveren van klantenservices en betalingsgemak, het uitvoeren van academisch onderzoek en enquêtes, en het aanbieden van producten van derden die zijn ingebed in diensten van Ivycnc.com die vereist zijn voor het inloggen via Ivycnc.com en het gebruik van geautoriseerde software.

We zullen technische maatregelen nemen om gevoelige persoonlijke informatie te verwerken en de ontkoppeling van specifieke informatie zoals identiteit te realiseren, zodat specifieke personen niet identificeerbaar zijn. Als u weigert dat onze partners persoonlijke informatie verzamelen die nodig is om diensten te verlenen bij het verlenen van diensten, kunt u mogelijk geen gebruik maken van de diensten van Ivycnc.com die via dergelijke partners worden verleend.

          3) Als u deelneemt aan een loterij of een vergelijkbare advertentiepromotie, wanneer Ivycnc.com of gerelateerde prijs- en productleveranciers de relevante prijzen en producten naar u moeten sturen, omdat u de ontvanger bent, worden uw gegevens (naam, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer) en adres) verstrekt aan expresbedrijven zoals de overzeese expresdiensten UPS en DHL (afhankelijk van de informatie die op de webpagina wordt weergegeven) of gerelateerde leveranciers.

    (II) Overdracht

We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan een bedrijf, organisatie of individu, behalve:

        1. Delen met uitdrukkelijke toestemming: Na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
        2. In het geval van een fusie, overname, overdracht van activa, faillissement, liquidatie of soortgelijke omstandigheden, als het gaat om de overdracht van persoonlijke informatie, zullen we eisen dat het nieuwe bedrijf of de nieuwe organisatie die uw persoonlijke informatie bewaart, gebonden blijft door het Beleid, anders zullen we eisen dat een dergelijk bedrijf of een dergelijke organisatie u opnieuw om toestemming en toestemming vraagt.

    (III) Openbaarmaking

Uw persoonlijke gegevens vormen een belangrijk onderdeel van de diensten die wij aan u leveren. We nemen de verplichting op ons om uw informatie vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de wetgeving. We zullen uw persoonlijke informatie alleen openbaar maken onder de volgende omstandigheden:

        1. Nadat uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen;
        2. Openbaarmaking op basis van wetten: We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken onder dwingende vereisten van wetten, juridische procedures, rechtszaken of bevoegde overheidsinstanties.
        3. Als we vaststellen dat u wet- en regelgeving hebt overtreden of de relevante overeenkomsten en regels van Ivycnc.com ernstig hebt overtreden, of om de persoonlijke en materiële veiligheid van gebruikers van Ivycnc.com of het publiek te beschermen tegen overtredingen, kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken in overeenstemming met wet- en regelgeving of met uw toestemming.
        4. In overeenstemming met wetten en redelijke zakelijke praktijken, wanneer we van plan zijn te fuseren met of overgenomen te worden door andere bedrijven of andere kapitaalmarktactiviteiten uit te voeren (waaronder IPO en uitgifte van obligaties), en we onder andere omstandigheden due diligence-onderzoeken van andere entiteiten moeten accepteren, zullen we uw informatie aan de benodigde entiteiten verstrekken, maar we zullen van dergelijke entiteiten eisen dat ze redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden door vertrouwelijkheidsovereenkomsten met hen te ondertekenen.
        5. Ivycnc.com kan bekendmaken en delen met derden met een coöperatieve relatie de big data-analyse-informatie met uitzondering van identificeren inhoud op statistische verwerking.

    (IV) Voorbeelden waarbij codes en plug-ins van derden worden ingevoegd om persoonlijke informatie door te geven, zijn de volgende:

Om u in staat te stellen de bovengenoemde diensten en functies te gebruiken, worden plug-ins van geautoriseerde partners of andere soortgelijke toepassingen in onze toepassingen opgenomen. Wanneer een derde u producten en diensten levert, kan deze de volgende toestemmingen krijgen. Lees zorgvuldig de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van de derde partij en houd je eraan.

Google-advertenties
Plaats advertenties op de online zoekresultatenpagina van Google
Ga voor meer informatie naar:
https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470

Youku
Synchroniseer productvideo's die op de achtergrond worden geüpload naar belangrijke platforms
Ga voor meer informatie naar:
https://h5.m.youku.com/app/flsm.html

Microsoft
Synchroniseer productvideo's die op de achtergrond worden geüpload naar belangrijke platforms
Ga voor meer informatie naar:
https://privacy.microsoft.com/zh-cn/privacystatement#mainhowtocontactusmodule

Ups
Logistieke diensten verlenen aan handelsgebruikers
Ga voor meer informatie naar:
https://www.ups.com/cn/zh/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?

4PX
Logistieke diensten verlenen aan handelsgebruikers
Ga voor meer informatie naar:
https://www.4px.com/viewm/privacy.html

Sommige plug-ins van derden of vergelijkbare toepassingen die wij inbouwen, kunnen uw persoonsgegevens verzamelen. Als u gebruik maakt van de diensten van dergelijke derden in onze diensten, gaat u ermee akkoord dat zij uw gegevens rechtstreeks verzamelen en verwerken. Het insluiten van plug-ins van derden kan per dienst verschillen. Voor meer informatie over het integreren van plug-ins van derden in een specifieke individuele service, ga je naar de betreffende servicepagina en raadpleeg je de specifieke voorwaarden en relevante pagina's voor elke individuele service. Je kunt er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen via de contactkanalen die hierin worden beschreven. We zullen binnen 7 werkdagen reageren.

De bovengenoemde sociale media of andere diensten van derden worden beheerd door de desbetreffende derden. Uw gebruik van dergelijke sociale mediadiensten of andere diensten van derden (met inbegrip van alle informatie die u aan dergelijke derden verstrekt) is onderworpen aan de eigen servicevoorwaarden en informatiebeschermingsverklaringen van dergelijke derden (niet het Beleid). U dient dergelijke voorwaarden en verklaringen zorgvuldig te lezen. Het Beleid is alleen van toepassing op de persoonlijke informatie die wij verzamelen, maar is niet van toepassing op de diensten die worden geleverd door of de regels voor informatiegebruik van derden. Als u risico's vindt in dergelijke sociale media of andere diensten van derden, raden wij u aan de relevante activiteiten te beëindigen om uw legitieme rechten en belangen te beschermen en tijdig contact met ons op te nemen.

D. Bescherming van informatie

    (I) Om de veiligheid van uw informatie te beschermen, streven we ernaar om fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen te nemen die voldoen aan de industrienormen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbare bekendmaking, gebruik, wijziging, beschadiging of verlies. We zullen alle redelijke en haalbare maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld die niets te maken hebben met de uitvoering van servicefuncties.

    (II) Uw informatie en gegevens verzameld door Ivycnc.com kunnen worden opgeslagen en verwerkt op de locatie van ons bedrijf en/of onze filialen, of op de locatie van een entiteit die naar onze mening op de hoogte moet zijn van dergelijke informatie.

    (III) Bij het gebruik van diensten van Ivycnc.com, zult u onvermijdelijk uw persoonlijke gegevens aan potentiële tegenpartijen verstrekken. Bescherm uw persoonlijke informatie goed en verstrek deze alleen aan anderen wanneer dat nodig is. Als u een lek in uw persoonlijke gegevens ontdekt, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Openbare informatie verwijst naar alle informatie die u vrijwillig openbaar deelt. Iedereen kan dergelijke informatie bekijken of openen tijdens het gebruik en niet-gebruik van Ivycnc.com. Houd er rekening mee dat de informatie die u vrijwillig deelt tijdens het gebruik van onze diensten persoonlijke informatie van u of anderen of zelfs gevoelige persoonlijke informatie kan bevatten. Overweeg daarom zorgvuldig of u relevante informatie deelt of zelfs publiekelijk uploadt tijdens het gebruik van onze diensten.

De internetomgeving is niet volledig veilig. We zullen ons best doen om de veiligheid van de informatie die u ons stuurt te garanderen. Als onze fysieke, technische, administratieve of beschermende faciliteiten beschadigd raken, wat resulteert in onbevoegde toegang, openbare bekendmaking, knoeien met of vernietiging van informatie en schade aan uw legitieme rechten en belangen, zullen wij de bijbehorende wettelijke aansprakelijkheid dragen.

    (IV) Na het optreden van een informatiebeveiligingsincident zullen we u, zoals vereist door wet- en regelgeving, onmiddellijk op de hoogte stellen van: basisinformatie en mogelijke gevolgen van het beveiligingsincident, maatregelen die we hebben genomen of zullen nemen, suggesties waarmee u zelfstandig risico's kunt voorkomen en verminderen, en herstelmaatregelen voor u. We brengen u onmiddellijk op de hoogte van de informatie met betrekking tot het incident via e-mail, brief, telefoon en pushmelding. Wanneer het moeilijk is om informatie-entiteiten één voor één te informeren, zullen we een aankondiging doen op een redelijke en effectieve manier.

Ondertussen zullen we ook proactief verslag uitbrengen over de afhandeling van informatiebeveiligingsincidenten in overeenstemming met de eisen van regelgevende instanties.

E. Verwerking van gegevens van minderjarigen

Producten, websites en diensten van Ivycnc.com zijn voornamelijk voor volwassenen, dus we richten ons niet op minderjarigen (de leeftijd van minderjarigen wordt bepaald door de wetten van uw land en culturele gebruiken van elk land en elke regio), noch verzamelen we opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen. Ondertussen nodigen we voogden uit om actief deel te nemen aan en aandacht te besteden aan activiteiten, interesses en hobby's van minderjarigen. Ivycnc.com zal alle ontdekte persoonlijke gegevens van minderjarigen die zonder voorafgaande toestemming van hun voogden zijn verzameld, verwijderen.

F. Wereldwijde overdracht van informatie

In principe wordt de persoonlijke informatie die wij verzamelen en genereren op het grondgebied van de Volksrepubliek China opgeslagen op het grondgebied van de Volksrepubliek China. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, aangezien we producten of diensten leveren via bronnen en servers over de hele wereld, dit betekent dat we, op basis van naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke informatie, de informatie die wordt verzameld in het kader van het Beleid kunnen opslaan op servers in andere landen/regio's dan het Chinese vasteland of uw persoonlijke informatie gedeeltelijk of volledig kunnen verstrekken aan filialen buiten het Chinese vasteland en aan derden buiten het Chinese vasteland die een samenwerkingsrelatie hebben met onze filialen.

Dergelijke rechtsgebieden kunnen andere wetten voor gegevensbescherming hebben of zelfs geen relevante wetten. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende en dezelfde bescherming genieten als binnen het grondgebied van de Volksrepubliek China. We vragen u bijvoorbeeld om toestemming voor de grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke gegevens of implementeren beveiligingsmaatregelen zoals het anonimiseren van gegevens voordat de grensoverschrijdende gegevensoverdracht plaatsvindt. Als u niet akkoord gaat met de export van gegevens of als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. We zullen de juiste maatregelen nemen in overeenstemming met uw e-mail, maar het is mogelijk dat de geautoriseerde software en online diensten die we aanbieden niet kunnen worden gebruikt vanwege uw afkeuring van de export van informatie.

G. Bijwerking van het beleid

Om u betere diensten te kunnen verlenen, kunnen onze activiteiten van tijd tot tijd veranderen en zal het Beleid dienovereenkomstig worden aangepast. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw rechten die u volgens het Beleid geniet, niet beperken. We zullen elke wijziging in het Beleid op deze pagina publiceren.

Voor belangrijke wijzigingen zullen we meer opvallende mededelingen doen, waaronder u herinneren aan relevante updates door het verzenden van een bijgewerkte versie op Ivycnc.com of anderszins. Bezoek Ivycnc.com om op de hoogte te blijven van het meest recente privacybeleid. Als u onder bovengenoemde omstandigheden gebruik blijft maken van onze diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met het herziene beleid en hieraan gebonden bent.

In het kader van het beleid omvatten belangrijke wijzigingen, maar zijn ze niet beperkt tot:

        1. Belangrijke wijzigingen in onze servicemodi, zoals het doel van het verwerken van persoonlijke informatie, het type persoonlijke informatie dat wordt verwerkt en de manier waarop persoonlijke informatie wordt gebruikt;
        2. Belangrijke wijzigingen in ons controlerecht en andere aspecten, zoals wijzigingen in informatiebeheerders veroorzaakt door fusies en overnames;
        3. Veranderingen in de belangrijkste objecten van het delen, overdragen of openbaar maken van persoonlijke informatie;
        4. Belangrijke wijzigingen in uw recht op inspraak bij de verwerking van persoonsgegevens en de manier waarop u dit recht kunt uitoefenen;
        5. Veranderingen in onze afdeling die verantwoordelijk is voor de beveiliging van persoonlijke informatie, contactinformatie en klachtenkanalen;
        6. Aanwezigheid van hoge risico's aangetoond in het effectbeoordelingsrapport over de beveiliging van persoonlijke informatie.

Als u dergelijke wijzigingen niet goedkeurt, kunt u ervoor kiezen om te stoppen met het gebruik van de diensten van Ivycnc.com; als u doorgaat met het gebruik van de diensten van Ivycnc.com, betekent dit dat u het herziene Beleid volledig hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. We zullen ook de oude versie van het Beleid archiveren. Als u de oude versie wilt controleren, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Bij elke wijziging zullen we uw tevredenheid vooropstellen. Tot slot wordt u aangemoedigd om ons privacybeleid te controleren telkens wanneer u gebruik maakt van de diensten van Ivycnc.com.
chevron-donspijl-rechts